Rådgivning

 

Socialrådgivning er for mig først og fremmest:

 

At se det hele menneske, som et unikt individuelt væsen

 

At se hele vejen rundt om det enkelte menneske. Det betyder – i det omfang det er relevant - at medtage sociale, økonomiske, samfundsmæssige, etniske, kulturelle, uddannelsesmæssige, psykologiske, netværksmæssige , relationelle, familiære, sundhedsmæssige og åndeligt/religiøse forhold.

 

At se gennem respekt og at møde mennesket, dér hvor det er

 

At fokusere på ressourcer med opmærksomhed på - og hensyntagen til - barrierer og sårbarheder.

 

At arbejde med det der er nødvendigt – kun medtage hvad der er relevant for situationen

 

At huske hele tiden at have det enkelte menneske i centrum -

 

det vil også sige at informere, at respektere grænser og…

 

At være lovgivningsmæssigt opdateret – alternativt åbent undersøge gældende lovgivning for bedst muligt at kunne vejlede og rådgive den enkelte.

 

At være tydelig og klar i kommunikationen.

 

- Rummelighed er et must.

 

 

Kierkegaard citatet, Om at hjælpe, er ganske vist meget brugt - og måske misbrugt?

Jeg finder det fortsat lige relevant og vedkommende, og opfordrer til, at læse det med friske øjne og åbent sind!

 

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. 

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en anden. 

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere en han - men dog ved først og fremmest at forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. 

Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i Grunden I stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. 

Men al sand Hjælp begynder med Ydmygelse: Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstaar.” 

 

(Kirkegaard citat fra 1859, ”brudstykke fra en ligefrem meddelelse”)

 

 

 

 

 

 

Fra omslag til bogen "Frygt og bæven"

Copyright @ All Rights Reserved