Om Susanne Matzen


Jeg er uddannet socialrådgiver og siden psykoterapeut, MPF ( 4 års godkendt psykoterapeutisk uddannelse samt praksiserfaring - medlem af psykoterapeutforeningen)

Gennem mit arbejdsliv har jeg været ansat i det offentlige, i private virksomheder og jeg har drevet selvstændig virksomhed.


Jeg har mange års erfaring indenfor det psykosociale arbejdsområde i bred forstand – siden 2003 med vedvarende kobling til beskæftigelsesområdet og de dertil knyttede områder – det der sker eller kan ske, når det enkelte menneske pludselig bliver fysisk eller psykisk syg, er kronisk syg, mister sit arbejde, oplever personlige kriser eller tab. Hvad sker der intrapersonelt? Relationelt – i familien og i netværket? Hvad sker der socialt/økonomisk i forhold til de samfundsmæssige pligter og rettigheder?

At møde det enkelte menneske, der hvor det er, med respekt, rummelighed, empati og lydhørhed,  står i centrum for mit arbejde.


Som ung læste jeg dansk og fransk og havde et særligt fokus på den eksistentialistiske litteratur. Sidenhen har også interessen for den eksistentialistiske psykoterapi optaget mig. Jeg har altid været et søgende og nysgerrigt menneske  – en søgen som har ført mig vidt omkring og spænder over såvel samfundsmæssige og sociale temaer som psykologisk- filosofiske og litterært prægede områder. Min vej fra sprogstudier og en stor interesse for skønlitteratur i de tidlige ungdomsår over socialrådgiveruddannelsen og sidenhen den psykoterapeutiske uddannelse  afspejler  naturligt min store interesse for vores allesammens levevilkår, set i en helhedsorienteret ramme.


Hvordan trives vi socialt, psykologisk - på individplan og relationelt - i familien, netværket og på samfundspolitisk niveau? Hvordan har vores krop det? Vores åndsliv  - og den åndelige side af tilværelsen?


Hvad skal der samlet set til for at vi trives?

 

Copyright @ All Rights Reserved